Peyzaj Tasarım ve Peyzaj Projelendirme

    Peyzaj Planlamaya göre mikro ölçekli projelerdir. Peyzaj; doğal ve kültürel tüm yaşam alanlarının alanın işlev, estetik, sanat ve insan ihtiyaçları düşünülerek 1/50, 1/100, 1/1000 ölçeklerinde, belirli kurallar çerçevesinde tasarlanıp çizilmesidir.

Peyzaj Projeleri

 1. Avan Proje
 2. Alan Plastiği
 3. Uygulama (Aplikasyon Projesi)
 4. Altyapı Sistemi Planları
 5. Kesin Proje
 6. Bitkilendirme Projesi
 7. İmalat Detayları
 8. Kesit Ve Görünüşler
 9. Metraj Ve Keşif projelerinden oluşmaktadır.

Peyzaj Projelerinin Kapsamı

 1. Avan Proje: Alanın mevcut durumu ve sınırlarını gösteren projedir.
 2. Alan Plastiği: Tasarlanacak alanın kullanım içeriğine göre alanı kazı-dolgu hesaplarının yapıldığı, eşyükselti eğrilerinin düzenlendiği projedir.
 3. Uygulama (Aplikasyon Projesi): Tasarlanan kullanımların alana yapılabilmesi, uygulanabilmesi için projenin tüm yapım özellikleri ve gerekli olan tüm ölçüleri, imalat ve malzeme ile ilgili bilgileri, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte kesin projeye uygun olarak gösterilen çalışmadır. Alanın içerinden belirli röper noktaları alınarak alan içerisinde ki kullanımların bu noktalara olan uzaklıklarının gösterildiği projelerdir.
 4. Altyapı Sistemi Planları: Kesin projeye uygun olarak alanda bulunan kullanım yada yeşil alanlara, bitkilere göre yapılan drenaj sistemi projesi, aydınlatma projesi, sulama sistemi projeleridir.
 5.       Drenaj Sistemi Projesi; Peyzaj alanındaki yeraltı ve yer üstü sularının alan içerisinde bulunan kullanımlara, canlı ve cansız materyallere zarar vermemesi için tahliyesinin gösterildiği projelerdir.
 6.       Aydınlatma Projesi; Alan içerisindeki kullanımların gece güvenliğinin sağlanması, gece de alan içerisinde öngörülen kullanımların ve tasarlanan peyzaj elemanlarının çekiciliği arttırmak için Yüksek Aydınlatma, Alçak Aydınlatma, Vurgu Aydınlatması, Gölge ve Doku Aydınlatma elemanlarının yerlerinin belirlendiği, bu hatları besleyen elektrik hattı ve elektrik panosunun gösterildiği projelerdir.
 7.       Sulama Sistemi Projesi; Alan içerisinde bulunan bitki örtüsünün su ihtiyacının karşılanabilmesi için alanın durumuna göre sping, rotor, damlama ve can suyu musluklarının yerlerinin belirlediği, boru çapları ve su debisi hesaplarının yapıldığı projelerdir. 
 8. Kesin Proje: Alan büyüklüğüne göre farklı ölçeklerde hazırlanabilen ve mevcut -önerilen alan kullanım biçimlerini ayrıntılı olarak gösteren çalışmalardır.
 9. Bitkilendirme Projesi: Peyzaj alanında tasarlanan bitki kompozisyonunu ayrıntılı bir şekilde gösteren, kesin proje ile aynı ölçekte hazırlanan, bitki isimleri ve şekil - sembollerinin bulunduğu projelerdir. Alan içerisinde öngörülen kullanımların alan içerisinde yada atölye ortamında imalat ölçüleri,görünüş ve detaylarının bulunduğu projelerdir.
 10. Kesit Ve Görünüşler: Peyzaj Alanının farklı farklı kısımlarından tekniğine uygun iki boyutlu alınan kesit görüntülerini içeren projelerdir. Ayrıca belirli bakış açılarından alınan perspektif görüntüleri de peyzaj projesinin içeriğini üç boyutlu olarak gösteren görüntülerdir.
 11. Metraj Ve Keşif: İşverenin istekleri doğrultusunda alanın içerisinde kullanımların yada imalatların cinsi ve miktarını; özel yada o yılın birim fiyatları doğrultusunda fiyatlandırması işidir.
 • Safir Sitesi Peyzaj Projesi

  Safir Sitesi Peyzaj Projesi

  İşin Sahibi           : Ender İnşaat İşin Adı                :
 • Özel Bağ Evi Projesi

  Özel Bağ Evi Projesi

  Özel şahsa ait bağ evi bahçesini yenileme projesine aittir.
 • Özel Villa Bahçesi

  Özel Villa Bahçesi

  Özel şahsa ait olan bahçe alanı halihazırda düzenlenmiş olmasına rağmen
 • Duisburg Sitesi

  Duisburg Sitesi

  Gaziantep' in özel sitelerinden biri olan Duisburg Sitesi revizyon projesi